29 tháng 8 năm 2023

Kính gửi Quý khách hàng,
Do Ngày lễ Lao động (Hoa Kỳ) sắp diễn ra, sẽ có những thay đổi sau về giờ giao dịch (giờ máy chủ NordFX):

XAUUSD, XAGUSD
Đóng cửa: 19:15 ngày 04.09.23
Mở lại: 00:00 ngày 05.09.23

WTI_OIL, XNGUSD
Đóng cửa: 19:15 ngày 04.09.23
Mở lại: 00:10 ngày 05.09.23

UKOIL.c
Đóng cửa: 19:15 ngày 04.09.23
Mở lại:  02:10 ngày 05.09.23

DJ30.c, US500.c, USTEC.c
Đóng cửa: 19:00 ngày 04.09.23
Mở lại: 00:05 ngày 05.09.23

Chứng khoán Mỹ
Đóng cửa: 21:45 ngày 01.09.23
Mở lại: 15:40 ngày 05.09.23


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi