3 tháng 7 năm 2023

Kính gửi Quý khách hàng,
Do Ngày Quốc khánh (Hoa Kỳ), sẽ có những thay đổi sau về giờ giao dịch (giờ máy chủ NordFX):

XAUUSD, XAGUSD
Đóng cửa: 20:15 ngày 04.07.23
Mở lại: 00:00 ngày 05.07.23

WTI_OIL, XNGUSD
Đóng cửa: 20:00 ngày 04.07.23
Mở lại: 00:10 ngày 05.07.23

UKOIL.c
Đóng cửa: 20:00 ngày 04.07.23
Mở lại: 02:10 ngày 05.07.23

DJ30.c, US500.c, USTEC.c
Đóng cửa: 19:15 ngày 03.07.23
Mở lại: 00:05 ngày 04.07.23
Đóng cửa: 19:00 ngày 04.07.23
Mở lại: 00:05 ngày 05.07.23

Chứng khoán Mỹ
Đóng cửa: 19:00 ngày 03.07.23
Mở lại: 15:30 ngày 05.07.23


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi